DRABSSAGER 1910 - 1919:

Tirsdag den 8. november 1910 om morgenen, blev den 81 årige vejmand Peder Jørgensen og hans 80 årige hustru Anne Jørgensen, fundet myrdet i deres hus i landsbyen Pilshuse, tæt ved Nyborg på Fyn. Ægteparret var blevet myrdet med en økse.
Naboen som fandt ægteparret myrdet i deres senge, kontaktede den lokale landbetjent, som hurtigt ankom til huset. Landbetjenten cyklede derefter hurtigt til Nyborg, hvor han kontaktede kriminalpolitiet, der hurtigt ankom til gerningsstedet. Her konstaterede man, at ægteparret var blevet udsat for et rovmord, idet det ukendte drabsmand havde stjålet en pung med nogle få kroner og mandens ur. Kriminalpolitiet efterforskede derefter rovmordet på ægteparret, men fandt aldrig gerningsmanden.
Rovmordet på Peder Jørgensen og Anne Jørgensen er fortsat uopklaret.


VEJMAND PEDER JØRGENSEN OG HUSTRUEN ANNE, BLEV UDSAT FOR ET BESTIALSK ROVMORD DEN 8. NOVEMBER 1910.

       **************************************************************************

Torsdag den 11. januar 1911, trængte en gerningsmand ind hos en enke i Brønderslev, hvorefter han skød og dræbte kvinden. Drabet blev dengang kendt som “Den Røde Dreng”.
Ved retten blev gerningsmanden idømt til anbringelse på en sindsygeanstalt.

       **************************************************************************

Lørdag den 12. august 1911, blev landbetjent Niels Carl Jensen skudt og dræbt, da han blev ramt af pistolskud i Gramrode ved Horsens. Sagen blev dengang kendt som Gramrodemordet.
Drabssagen om mordet på landbetjent Niels Carl Jensen er fortsat uopklaret.

       **************************************************************************

Fredag den 22. december 1911, blev en mand stukket utallige gange med en kniv i hovedet og på kroppen, mens han opholdt sig på Havnegade i København. Gerningsmanden, Ludvig Emil Nielsen
( født 19. marts 1888 ), var stærkt beruset, da han begik knivdrabet.
Tirsdag den 30. juli 1912 i Højesteret i København, blev Ludvig Emil Nielsen idømt 6 års tugthus.

         **************************************************************************

Lørdag den 7. december 1912 kl. 03.09, anmeldte en blikkerslagermesters hustru til Politistation 8 på Nordre Frihavnsgade i København, at hun havde fundet sin mand, Carl Joachim Koch, myrdet i deres stuelejlighed i Holsteinsgade 8 i København.
Ægtemanden var blevet kvalt med et halsstik, strammet hårdt omkring halsen. Forinden var han blevet slået flere gange i hovedet, formentlig med en hammer. Desuden havde morderen stukket ofret med en kniv.
Kriminalpolitiet efterforskede drabssagen og anholdt senere kvindens hemmelige kæreste, Poul Kring Hansen Vinding ( 17. april 1876 ), der var på flugt på Storebælt.
Han erkendte under en afhøring hos kriminalpolitiet drabet, mens hustruen, Marie Halvorsen Koch
( 7. november 1872 i Kiøbenhavn ), erkendte medvirken til drabet på sin mand.
Drabet blev dengang kendt som Holsteinsgademordet.
Mandag den 16. februar 1914 i Højesteret i København, blev både Poul Kring Hansen Vinding og enken Marie Halvorsen Koch idømt dødsstraf. Men ved kongelig resolution blev de benådet, hvorefter straffen blev ændret til livsvarigt tugthusarbejde.
Den 26. september 1929, blev Marie Halvorsen Koch benådet og løsladt ved kongelig resolution.
Mandag den 14. oktober 1929, blev Marie Halvorsen Koch indlagt på Sankt Hans Hospital.
I juni 1934, blev Poul Kring Hansen Vinding også benådet og løsladt.

           ************************************************************************

I 1914, skød Alfred Emil Hansen ( 9. oktober 1877 i København ) sin kæreste med en revolver i København. Han blev kort efter anholdt, sigtet for drab.
Han forklarede under en afhøring, hun selv havde bedt ham om at dræbe hende ( tilskyndelse ).
I 1914 i Retten, blev Alfred Emil Hansen idømt 2 års tugthus.

       **************************************************************************

I 1914, blev skibstømrer Poulsen dræbt, da den 20 årige Alfred Herman Jacobsen ( 8. marts 1894 ) slog ham flere gange i hovedet med en gulvskrubbe, i hjemmet på Amager Fælledvej ved “Røde Mølle” på Amager. Efter drabet blev ofret udplyndret for værdier.
Kort efter blev Alfred Herman Jacobsen anholdt af politiet, sigtet for rovmord.
Samtidig blev Stella Thekla Hedvig Nielsen anholdt, sigtet for medvirken til rovmord.
Mandag den 15. november 1915 i Højesteret, blev Alfred Herman Jacobsen idømt 15 års fængsel for rovmordet på skibstømrer Poulsen.
Søndag den 15. januar 1956, døde Alfred Herman Jacobsen, 61 år gammel.

         **************************************************************************

Tirsdag den 3. marts 1914, blev en kvinde myrdet af sin mand i parrets lejlighed på Glentevej 16, 3. sal i København. Drabet skete under et voldsomt skænderi, hvor ægtemanden Hans Carl Johan Madsen ( født 17. juli 1877 ), med sin bare næver, kvalte sin hustru.
Torsdag den 29. oktober 1914 i Højesteret i København, blev Hans Carl Johan Madsen idømt 16 års tugthus for drabet på sin hustru.

       **************************************************************************

Mandag den 6. april 1914, blev en ældre skomager dræbt af skud i hovedet i Kronborggade 22, kælderen i København. Ofrets steddatter havde kort forinden hævet forlovelsen med den 20 årige Frantz Kaj Carlo Nielsen ( født 15. maj 1893 ). Gerningsmanden gik derfor hen til den ældre skomager i Kronberogade 22, hvorefter han skød og dræbte den ældre mand.
Fredag den 11. december 1914 i Højesteret i København, blev Frantz Kaj Carlo Nielsen idømt 16 års tugthus for sin forbrydelse.

       **************************************************************************

Onsdag den 1. juli 1914, blev den 50 årige spåkone, Hilda Seraphine Nathalia Livia Sørensen, gift Rasmussen, fundet død under mistænkelige unstændigheder i en lejlighed på Slotsgade 12. 2. sal i København. Kvinden blev betragtet som løsagtig og frasepareret kvinde.
Det formodede mordsag om dravet på Hilda Seraphine Nathalia Livia Sørensen er fortsat uopklaret.

       **************************************************************************

Mandag den 6. juli 1914, begik Alfred Carl Hans Just Benjamin Valbom en dybt tragisk handling, i parrets stuelejlighed på Christianshavns Voldgade 25 i København. Han var stærkt beruset, da han tog en hammer og dræbte sin hustru og 10 årige datter med utallige slag slag imod deres kranie.

       **************************************************************************

Fredag den 13. november 1914, blev damefrisørinde Ella Cathrine Marie Kofoed dræbt, da hendes  mand, Thorvald Emil Villiam Elstrøm ( 17. december 1889 - 24. august 1915 i København ), i sygelig jalousi affyrede 4 skud med en pistol. Drabet skete i parrets lejlighed på Amagerbrogade 146, 1. sal på Amager i København. Motivet til drabet var, at hustruen havde sagt hun ville skilles.
Lørdag den 5. juni 1915 Københavns byret, blev Thorvald Emil Villiam Elstrøm idømt livsvarigt tugthus. Han begik selvmord i sin fængselscelle den 24. august 1915.

       **************************************************************************

Fredag den 11. december 1914, blev skibstømrer Poulsen udsat for et særdeles bestialsk rovmord   på Amager Fælledvej på Amager. Gerningsmanden, den kun 21 årige Alfred Herman Jacobsen ( født 8. marts 1893 ), der bevæbnet med en gulvskrubbe, slog ofret utallige gange i baghovedet, hvorved Poulsen senere afgik ved døden, på vej til hospitalet.
Efter rovmordet på skibstømrer Poulsem, stjal gerningsmanden, Alfred Herman Jacobsen, flere værdier fra kibstømrer Poulsen. Drabet blev dengang kendt som gulvskrubbemordet.
Kriminalpolitiet efterforskede drabet og anholdt senere Alfred Herman Jacobsen, samt kæresten
Stella Thekla Hedvig Nielsen.
Den 26. juni 1915 ved Kriminalretten i København, blev Alfred Herman Jacobsen idømt 15 års tugthusarbejde for rovmordet på skibstømrer Poulsen, mens kæresten Stella Thekla Hedvig Nielsen, blev idømt 6 års forbedringshusarbejde.

       **************************************************************************

Mandag den 14. december 1914, blev Ludovika Hansine Warendorf dræbt under et drikkelag i sit hjem i Vognmagergade 17, stuen i København. Gerningsmanden, Peter Ulrik Sørensen ( født 29. juli 1965 ), blev kort efter anholdt, sigtet for grov vold med døden til følge.
Tirsdag den 23. februar 1915 i Københavns Byret, blev Peter Ulrik Sørensen idømt 3 års tugthus.

       **************************************************************************

Mandag den 28. december 1914 kl. 02.00, blev den 82 årige enkefru Dyrberg Nielsen fundet brutalt myrdet i sit hjem i lægeforeningens boliger ( R-34-1 ) i København. Kvinden var blevet udsat for et rovmord, da gerningsmanden stak Dyrberg Nielsen flere gange med en kniv, og slog hende i hovedet med en jernstang. Desuden var pulsåren i ofrets håndled skåret over med en kniv.
Rovmordet blev dengang kendt som mordet i lægeforeningens boliger.
Kriminalpolitiet efterforskede det bestialske rovmord og anholdt senere to gerningsmænd.
I 1915 ved Retten i København, blev den nu 28 årige sølvsmed Christian August Victor Bacher (født 12. august 1887 ), samt vognstyrer Alfred Christoffer Andreas Petersen, idømt livsvarigt tugthusarbejde for rovmordet på den den 82 årige Dyrberg Nielsen.
I 1916, lykkedes det for Christian August Victor Bacher, at begå selvmord i Straffeanstalten i Horsens.
Alfred Christoffer Andreas Petersen, blev overflyttet til Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland, hvor han stadig var anbragt i 1942.

         *************************************************************************

Torsdag den 24. juni 1915, blev den 31 årige tjenestekarl Poul Peter Petersen ( 28. december 1883 i København ) fundet myrdet i en Granplantage ved Vallensbæk Strand.
Retsmedicinerne skønnede, at han var blevet myrdet 8 dage tidligere.
En drabsmand havde slået ham adskillige gange i hovedet, hvilken havde medført døden.
Fredag den 2. juli 1915, blev Hans Mathiesen ( 17. februar 1889 i Fredericia ), også kaldet for “hvalfangeren”, anholdt af politiet, sigtet for drabet på Poul Peter Petersen.
Lørdag den 17. juli 1915, tilstod Hans Mathiesen under en afhøring hos kriminalpolitiet, at han natten til den 17. juni 1915 havde dræbt Poul Peter Petersen.
Torsdag den 31. maj 1917 i Højesteret, blev Hans Mathiesen idømt 12 års tugthus for manddrab.
Lørdag den 3. november 1917, døde Hans Mathiesen af tuberkulose i Nyborg Statsfængsel, 28 år gammel.

         **************************************************************************

Onsdag den 4. august 1915, blev Hansigne Marie Cathrine Andersen ( 8. april 1890 i Holbæk ) skudt og dræbt på beværtningen Sølvstuen i Borgergade i København.
Gerningsmanden Martin Gotlieb Nielsen ( 8. april 1890 i Randers ), begik få sekunder senere selvmord, da han skød sig selv.

       ****************************************************************************

Tirsdag den 4. januar 1916 i Højesteret i København, blev Alfred Christoffer Andreas Pedersen idømt livsvarigt tugthus for et drab begået i 1915.
Den 4. marts 1950, blev Alfred Christoffer Andreas Pedersen løsladt fra Sankt Hans Hospital i Roskilde, efter kongelig resolution af 16. januar 1950.KAROLINE LARSEN - BLEV BRUTALT MYRDET DEN 15. MAJ 1916.

Mandag den 15. maj 1916, blev den 38 årige prostituerede Caroline Larsen ( født 18. juni 1876 ) fundet myrdet i sin lejlighed i Prinsessegade 25, 2. sal over gaden på Christianshavn i København. Hun var i kvarteret kendt under navnet “smukke Carola”, selvom hun levede en noget forhutlet og forfalden tilværelse, som alkoholiker og prostitueret i Københavns gader.
Hun skulle hver dag også skaffe penge til sin alfons Jens Peter “Wetterlin” Hansen, som hun boede sammen med i lejligheden. Kriminalpolitiet ankom kort efter til lejligheden hvor de konstaterede, at Caroline Larsen havde fået skåret halsen over af en ukendt gerningsmand.
Kriminalpolitiet efterforskede det bestialske drab og anholdt senere Jens Peter “Wetterlin” Hansen ( 31. januar 1870 ), som blev sigtet for drabet på Caroline Larsen.
Hun blev formentlig myrdet søndag den 14. maj 1916 i lejligheden af en kunde, eller af sin alfons,
Jens Peter “Wetterlin” Hansen.
Ved Retten i København den 26. juni 1917, blev Jens Peter “Wetterlin” Hansen frikendt for drabet på Caroline Larsen, da anklagemyndigheden ikke havde fremskaffet fældende beviser, især drabsvåbnet en lommekniv manglede. Jens Peter “Wetterlin” Hansen blev dog idømt 9 måneders fængsel for alfonseri og mishandling af Karoline Larsen.
Nogle år senere døde Jens Peter “Wetterlin” Hansen på Sundholm i København.
Drabssagen om mordet på Caroline Larsen er fortsat uopklaret.


LIGET AF CAROLINE LARSEN I LEJLIGHEDEN.

           ************************************************************************

Lørdag den 27. januar 1917 om aftenen, blev den 74 årige sparekassebogholder Mads Peter Bentzen udsat for et bestialsk rovmord i sit hjem, ovenpå Hvetbo Herreds Spare- og Laanekasse i Pandrup ved Hjørring, da han brutalt blev overfaldet, bundet og kneblet med en handske for munden.
Mads Peter Bentzen døde senere ved kvælning, mens han lå kneblet i en blodpøl på gulvet.
Natten til søndag den 3. februar 1917, anholdt politiet den 26 årige Christian Madsen Jensen ( 29. december 1890 i Hjørring ), der var i besiddelse af 1.900 kr., som han havde stjålet fra sparekassens pengeskab. Han erkendte kort efter under en afhøring hos kriminalpolitiet sin ugerning.
Drabet blev dengang kendt som Pandrupmordet.
Ved retten i 1917, blev Christian Madsen Jensen idømt 12 års tugthusarbejde for rovmordet.
Den 6. august 1926, blev han prøveløsladt fra fængslet.


MADS PETER BENTZEN - BLEV UDSAT FOR ET ROVMORD - 27. JANUAR 1917.

       **************************************************************************

Lørdag den 9. juni 1917, døde den 25 årige kontorist Marie Theresia Rothe ( født 13. november 1891 i Bøhmen ), efter en ulovlig fosterfordrivelse i en stuelejlighed iKirsteinsgade 3 i København.
Personen der udførte den ulovlige abort var læge Poul Nordentoft ( født 3. april 1874 ).
Medskyldig i sagen var kvindens kæreste Carl August Jensen ( 11. november 1881 i København ).

       **************************************************************************

Fredag den 13. juli 1917, blev to små børn dræbt, da deres 29 årige mor, Anna Marie Hansson ( 24. juni 1888 i København ), tændte for gashanerne i køkkenet, i sin 3. sals lejlighed i Viborggade 7 på Østerbro i København. Bagefter forsøgte hun at begå selvmord, men overlevede.

       **************************************************************************

Mandag den 1. oktober 1917, blev et 3 måneder gammelt barn kvalt af sin 19 årige mor Ottilie Hansine Pedersen ( født 19. marts 1898 ). Drabet skete i en 2. sals lejlighed i Asylgade 5 i København. Kort efter blev hun anholdt, sigtet for drabet på sit barn.
Lørdag den 16. november 1918 ved Retten i København, blev Ottilie Hansine Pedersen idømt 10 års tugthus for drabet på sit barn.

       **************************************************************************

I november 1917, blev den enligt boende børstebinder, Valdemar Jacobsen brutalt myrdet med flere øksehug, efter et skænderi med Otto William Lund Geertsen, i byen Maglebrænde ved Stubbekøbing,. Efter det bestialske drab, gravede han liget af børstebinderen ned i haven, hvor det senere blev fundet af en hund. Drabet blev dengang kendt som Maglebrændemordet.
Den 18. juni 1918 i retten, blev Otto William Lund Geertsen idømt 6 års forbedringshusarbejde i fængslet for drab og bedrageri, jfr. Straffelovens § 188, 189 og 252.

       **************************************************************************

                            
JØRGEN GEORG MARTIN JENSEN MED SIN HUSTRU CAMILLA JENSEN.

  
FYRET I VILLAEN PÅ RYVANGS ALLE.       PULTERKAMMERET HVOR LIGET LÅ.

Lørdag den 17. november 1917 under et skænderi, kvalte den 28 årige Jørgen Georg Martin Jensen ( 5. maj 1889 ) sin hustru Camilla Jensen, i parrets lejlighed på 4. sal i Abel Cathrines Gade 18 i København. De havde to små børn sammen, som derved blev moderløse.
Efter drabet placerede han liget af sin hustru i pulterkammeret lige ovenover deres lejlighed.
Motivet til drabet var, at han havde forelsket sig i parrets unge barnepige.
Mandag den 19. november 1917 lånte Jørgen Georg Martin Jensen en trækvogn på sin arbejde.
Om morgenen tirsdag den 20. november 1917 hentede han liget af sin hustru og placerede hende på trækvognen. Han dækkede liget til med lærredssække og satte en symaskine ovenpå. Derefter gik han 10 kilometer igennem Københavns gader med trækvognen, indtil han nåede ud til Ryvangs Alle i Hellerup. Her var han varmemester i en stor villa. Jørgen Georg Martin Jensen gik direkte ned i villaens kælder, hvor der var en stor fyrkedel. Herefter åbnede han lågen og pressede liget af sin hustru ind i fyret. Kort efter tændte han fyrkedlen og brændte liget ved 1.100 grader.
Onsdag den 21. november 1917 gik Jørgen Georg Martin Jensen hen til Svendsgades politistation på Vesterbro, hvor han meldte sin hustru Camilla Jensen som bortgået.
Kriminalpolitiets efterforskning fik dog to kriminalfolk til at tage ud til villaen i Hellerup, hvor de den 7. december 1917 fandt tre store spande med aske, der ikke var blevet hentet af skraldemændene endnu. Asken blev kørt til Retsmedicinsk Institut i København, hvorefter der blev fundet flere knoglerester fra et menneske.
I 1918 ved et nævningeting i København, blev Jørgen Georg Martin Jensen dømt til døden, for drabet på sin hustru Camilla Jensen, samt usømmelig omgang med lig.
Han ankede dommen til højesteret som stadfæstede dommen.
Jørgen Georg Martin Jensen blev dog benådet af kongen og straffen blev ændret til fængsel på livstid. Han blev sat til afsoning af dommen i Horsens Tugthus.
Den 27. september 1930, døde Jørgen Georg Jensen Jensen 41 år gammel, efter en operation
på Horsens Kommunehospital.

              
JØRGEN JENSEN KVALTE SIN HUSTRU CAMILLA JENSEN - DEN 17. NOVEMBER 1917. BAGEFTER BRÆNDTE HAN LIGET I EN FYRKEDEL I HELLERUP.

           *************************************************************************

Torsdag den 10. januar 1918, blev en ældre mand i Glamsbjerg udsat for et særdeles bestialsk rovmord, da han blev myrdet med en økse.
Drabet blev dengang kendt som Glamsbjergmordet.
Ved retten blev gerningsmanden idømt livsvarigt tugthusarbejde for rovmord.

       **************************************************************************

Tirsdag den 26. februar 1918, gik en mand amok med en jerntøjrepæl på Marielyst Polakkaserne ved Vordingborg, da han dræbte to polske mænd og dødeligt sårede en tredje polsk mand. Drabene blev dengang kendt som Polakmordet.
Ved retten blev gerningsmanden idømt 8 års tugthusarbejde.

       **************************************************************************

Lørdag den 21. maj 1918, døde malerinde Edith Friis ( 29. marts 1885 i Sæby ) efter en ulovlig fosterfordrivelse, i en lejlighed i Ved Amager Port 14, 5. sal i København.
Politiet anholdt jordemoder Gytha Holm-Jensen, som blev sigtet for uagtsomt manddrab.
Sagen blev henlagt på grund af manglende beviser.

       **************************************************************************

Mandag den 5. september 1918, blev liget af den 24 årige Karen Johanne Kirstine Larsen ( født den 24. juli 1894 i Odense ), fundet i en kælder fyldt med skrammel, på Gasværksvej 20 i København.
Hun var udeblevet den 24. maj 1918, fra sit logi i en lejlighed på Colbjørnsensgade24, 3. sal i København. Retsmedicinerne fandt ingen tegn på vold eller gift på hendes lig.
Sagen blev henlagt som et uopklaret dødsfald.

       **************************************************************************

Natten til onsdag den 23. oktober 1918, blev politibetjent Jens Jensen skudt og dræbt af to revolverskud, da han overraskede en indbrudstyv i en villa i Ringsted. Gerningsmanden som affyrede de dræbende skud, var den 34 årige Anton Hansen ( 3. august 1884 i Voer ).
Ved retten i 1919, blev Anton Hansen idømt 12 års tugthusarbejde.

       **************************************************************************

Søndag den 17. november 1918, blev den 38 årige prostituerede Flora Hansine Dam ( født 4. maj 1880 ), fundet død under mystiske omstændigheder, i Holmensgade 4, kælderen i København.
Den formodede drabssag om mordet på Flora Hansine Dam er fortsat uopklaret.

       **************************************************************************

Onsdag den 20. november 1918, fødte Anna Caroline Christensen, gift Olsen ( født 3. marts 1894 ) i dølgsmål et barn i sin stuelejlighed på Røddinggade 7A i København. Bagefter kvalte hun i desperation barnet og smed liget i Gasværkshavnen.
Fredag den 2. september 1921 ved Retten i København, blev hun idømt 4 års forbedringshusarbejde.

         **************************************************************************

Lørdag den 30. november 1918, blev en yngre urtekræmmer fundet død af et skud i hovet, i en stuelejlighed på Sdr. Boulevard 16 i København. Politiet betragtede sagen som et mistænkeligt dødsfald, muligvis et selvmord.

       ***************************************************************************

Lørdag den 7. juni 1919 kl. 15.00, blev den 77 årige enkefru Euphrosyne Nicoline Libum Hansen Holm ( 8. december 1841 - 7. juni 1919 ) fundet liggende død på gulvet i sin stuelejlighed på Valby Langgade 76 i Valby. Hun var blevet bundet på hænder og fødder, inden hun bestialsk var blevet kvalt med et halstørklæde, der var blevet viklet flere gange omkring hendes hals og foran munden. Lejligheden var gennemrodet og det stod hurtigt klart, at enkefru Euphrosyne Nicoline Libum Hansen Holm var blevet udsat for et rovmord.
Kriminalpolitiet efterforskede sagen og anholdt senere tre mænd, som blev sigtet for rovmord.
Ved Retten i København den 30. september 1920, blev Carl Jacob Joachim Hansen og Osvald Richard Berntorp ( født 29. februar 1887 ) idømt livsvarigt tugthusarbejde, mens Oscar Henry Jensen blev idømt 6 års forbedringshus.
Carl Jacob Joachim Hansen og Osvald Richard Berntorp blev i 1936 benådet og løsladt med 5 års prøvetid.


VALBY LANGGADE 76, VALBY.  FOTO FRA 1922.

              
O. H. JENSEN.                      O. R. BERNTORP.                CARL J. J. HANSEN.

       **************************************************************************

Mandag den 30. juni 1919, blev Laura Rigmor Gertrud Madsen dræbt på Assistens Kirkegården i København, da hendes 35 årige evnesvage kæreste, Axel Peter Christian Hansen ( 28. oktober 1883 i København ) med en kniv, skar halsen over på hende.
I 1919 i Retten i København, blev Axel Peter Christian Hansen idømt til anbringelse på Sankt Hans
Hospital i Roskilde på ubestemt tid, da han var erklæret sindssyg.

       **************************************************************************

Mandag den 4. august 1919, lokkede Peter Ejner Sørensen den blot 13 årige Anna Margrethe Dalby Rasmussen op i en lejlighed på Jægerborggade 35 på Nørrebro i København, hvor han havde lejet et værelse. Her voldtog han den 13 årige Anna Margrethe Dalby Rasmussen, inden hun brutalt blev kvalt. Drabet blev dengang kendt som Jægersborggademordet.
Den 2. marts 1920 ved et nævningeting i København, blev Peter Ejner Sørensen idømt 14 års tugthusarbejde for voldtægten og mordet på Anna Margrethe Dalby Rasmussen.

       **************************************************************************

Søndag den 2. november 1919, i en lejlighed på Jagtvej 118, 1. sal på Nørrebro i København, tog den 32 årige Gunhild Skylfri Kragh, gift Andersen ( født 5. februar 1887 ) en tørresnor, hvorefter hun strangulerede sin mand, havnearbejder Niels Peter Andersen mens han lå og sov i sin seng.
Drabet blev dengang kendt som Jagtvejsmordet.
I 1920 i et nævningeting ved Retten i København, blev Gunhild Skylfri Kragh, gift Andersen, idømt 6 års forbedringshusarbejde.

       **************************************************************************

Lørdag den 15. november 1919, under et slagsmål, blev en mand dræbt af flere dolkestik, mens han opholdt sig som gæst på Hotel Øresund, Nyhavn 3 i København.
Kort efter blev gerningsmanden, Carl Alexander Johansson ( 1. maj 1897 i Finland ), anholdt af politiet, sigtet for grov vold med døden til følge.
Mandag den 2. februar 1920 i Østre Landsret i København, blev Carl Alexander Johansson idømt
5 års forbedringshus.

Oversigten
Tilbage Næste side